Vòng bi NTN
-90%

Vòng bi 6720 Z

10,000

Tổng quan

5/5 - (338 bình chọn)

Vòng bi 6720 Z- NTN nhà nhập khẩu phân phối hàng đầu khu vực – www.vongbigoido.net – Hotline: 0918 559 817 hàng tồn kho lớn, Cam kết giá rẻ,

Hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt trong quá trình sử dụng sản phẩm, tư vấn cân chỉnh, lắp ráp , bảo dưỡng

Bạc đạn NTN Nhật bản thương hiệu Xuất xứ từ Nhật Bản tồn tại trên 100 năm, Chuyên sản xuất dòng

1. Tham khảo vòng bi tương đương – Vòng bi 6720 Z

Ổ bi 6426 Z.C3, Ổ bi 6426-Z, Ổ bi 6426-ZCM, Ổ bi 6426-ZC3, Ổ bi 6426-ZNR,
Ổ bi 6428 Z.C3, Ổ bi 6428-Z, Ổ bi 6428-ZCM, Ổ bi 6428-ZC3, Ổ bi 6428-ZNR,
Ổ bi 6430 Z.C3, Ổ bi 6430-Z, Ổ bi 6430-ZCM, Ổ bi 6430-ZC3, Ổ bi 6430-ZNR,
Ổ bi 6700 Z.C3, Ổ bi 6700-Z, Ổ bi 6700-ZCM, Ổ bi 6700-ZC3, Ổ bi 6700-ZNR,
Ổ bi 6701 Z.C3, Ổ bi 6701-Z, Ổ bi 6701-ZCM, Ổ bi 6701-ZC3, Ổ bi 6701-ZNR,
Ổ bi 6702 Z.C3, Ổ bi 6702-Z, Ổ bi 6702-ZCM, Ổ bi 6702-ZC3, Ổ bi 6702-ZNR,
Ổ bi 6703 Z.C3, Ổ bi 6703-Z, Ổ bi 6703-ZCM, Ổ bi 6703-ZC3, Ổ bi 6703-ZNR,
Ổ bi 6704 Z.C3, Ổ bi 6704-Z, Ổ bi 6704-ZCM, Ổ bi 6704-ZC3, Ổ bi 6704-ZNR,
Ổ bi 6705 Z.C3, Ổ bi 6705-Z, Ổ bi 6705-ZCM, Ổ bi 6705-ZC3, Ổ bi 6705-ZNR,
Ổ bi 6706 Z.C3, Ổ bi 6706-Z, Ổ bi 6706-ZCM, Ổ bi 6706-ZC3, Ổ bi 6706-ZNR,
Ổ bi 6707 Z.C3, Ổ bi 6707-Z, Ổ bi 6707-ZCM, Ổ bi 6707-ZC3, Ổ bi 6707-ZNR,
Ổ bi 6708 Z.C3, Ổ bi 6708-Z, Ổ bi 6708-ZCM, Ổ bi 6708-ZC3, Ổ bi 6708-ZNR,
Ổ bi 6709 Z.C3, Ổ bi 6709-Z, Ổ bi 6709-ZCM, Ổ bi 6709-ZC3, Ổ bi 6709-ZNR,
Ổ bi 6710 Z.C3, Ổ bi 6710-Z, Ổ bi 6710-ZCM, Ổ bi 6710-ZC3, Ổ bi 6710-ZNR,
Ổ bi 6711 Z.C3, Ổ bi 6711-Z, Ổ bi 6711-ZCM, Ổ bi 6711-ZC3, Ổ bi 6711-ZNR,
Ổ bi 6712 Z.C3, Ổ bi 6712-Z, Ổ bi 6712-ZCM, Ổ bi 6712-ZC3, Ổ bi 6712-ZNR,
Ổ bi 6713 Z.C3, Ổ bi 6713-Z, Ổ bi 6713-ZCM, Ổ bi 6713-ZC3, Ổ bi 6713-ZNR,
Ổ bi 6714 Z.C3, Ổ bi 6714-Z, Ổ bi 6714-ZCM, Ổ bi 6714-ZC3, Ổ bi 6714-ZNR,

2. Hình ảnh sản phẩm –  Vòng bi 6720 Z

Vòng Bi Tròn, Bạc đạn Tròn Một Dãy
Vòng Bi Tròn, Bạc đạn Tròn Một Dãy

 

3. Phương thức thanh toán khi mua hàng :Vòng bi 6720 Z

  • Thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt khi mua
  • Những trường hợp muốn thanh toán lúc nhận hàng vui lòng trao đổi trực tiếp
  • Gia hàng toàn quốc, tận nơi
  • Liên hệ : 0961 363 183 (Zalo) để được trao đổi chi tiết cụ thể
  • Đặt hàng qua Face book bạc đạn NTN nhật bản
  • Giảm giá khi đặt hàng số lượng lớn

4. Vòng bi bạc đạn tồn kho giảm giá lớn -Vòng bi 6720 Z

Vòng bi 6720 Z, Vòng bi 6720 Z, Vòng bi 6720 Z, Vòng bi 6720 Z

Ổ bi 695 Z.C3, Ổ bi 695-Z, Ổ bi 695-ZCM, Ổ bi 695-ZC3, Ổ bi 695-ZNR,
Ổ bi 696 Z.C3, Ổ bi 696-Z, Ổ bi 696-ZCM, Ổ bi 696-ZC3, Ổ bi 696-ZNR,
Ổ bi 697 Z.C3, Ổ bi 697-Z, Ổ bi 697-ZCM, Ổ bi 697-ZC3, Ổ bi 697-ZNR,
Ổ bi 698 Z.C3, Ổ bi 698-Z, Ổ bi 698-ZCM, Ổ bi 698-ZC3, Ổ bi 698-ZNR,
Ổ bi 699 Z.C3, Ổ bi 699-Z, Ổ bi 699-ZCM, Ổ bi 699-ZC3, Ổ bi 699-ZNR,
Ổ bi 681 Z.C3, Ổ bi 681-Z, Ổ bi 681-ZCM, Ổ bi 681-ZC3, Ổ bi 681-ZNR,
Ổ bi 682 Z.C3, Ổ bi 682-Z, Ổ bi 682-ZCM, Ổ bi 682-ZC3, Ổ bi 682-ZNR,
Ổ bi 683 Z.C3, Ổ bi 683-Z, Ổ bi 683-ZCM, Ổ bi 683-ZC3, Ổ bi 683-ZNR,
Ổ bi 684 Z.C3, Ổ bi 684-Z, Ổ bi 684-ZCM, Ổ bi 684-ZC3, Ổ bi 684-ZNR,
Ổ bi 685 Z.C3, Ổ bi 685-Z, Ổ bi 685-ZCM, Ổ bi 685-ZC3, Ổ bi 685-ZNR,
Ổ bi 686 Z.C3, Ổ bi 686-Z, Ổ bi 686-ZCM, Ổ bi 686-ZC3, Ổ bi 686-ZNR,
Ổ bi 687 Z.C3, Ổ bi 687-Z, Ổ bi 687-ZCM, Ổ bi 687-ZC3, Ổ bi 687-ZNR,
Ổ bi 688 Z.C3, Ổ bi 688-Z, Ổ bi 688-ZCM, Ổ bi 688-ZC3, Ổ bi 688-ZNR,
Ổ bi 689 Z.C3, Ổ bi 689-Z, Ổ bi 689-ZCM, Ổ bi 689-ZC3, Ổ bi 689-ZNR,
Ổ bi 6800 Z.C3, Ổ bi 6800-Z, Ổ bi 6800-ZCM, Ổ bi 6800-ZC3, Ổ bi 6800-ZNR,
Ổ bi 6801 Z.C3, Ổ bi 6801-Z, Ổ bi 6801-ZCM, Ổ bi 6801-ZC3, Ổ bi 6801-ZNR,
Ổ bi 6802 Z.C3, Ổ bi 6802-Z, Ổ bi 6802-ZCM, Ổ bi 6802-ZC3, Ổ bi 6802-ZNR,
Ổ bi 6803 Z.C3, Ổ bi 6803-Z, Ổ bi 6803-ZCM, Ổ bi 6803-ZC3, Ổ bi 6803-ZNR,
Ổ bi 6804 Z.C3, Ổ bi 6804-Z, Ổ bi 6804-ZCM, Ổ bi 6804-ZC3, Ổ bi 6804-ZNR,
Ổ bi 6805 Z.C3, Ổ bi 6805-Z, Ổ bi 6805-ZCM, Ổ bi 6805-ZC3, Ổ bi 6805-ZNR,
Ổ bi 6806 Z.C3, Ổ bi 6806-Z, Ổ bi 6806-ZCM, Ổ bi 6806-ZC3, Ổ bi 6806-ZNR,
Ổ bi 6807 Z.C3, Ổ bi 6807-Z, Ổ bi 6807-ZCM, Ổ bi 6807-ZC3, Ổ bi 6807-ZNR,