Gối đỡ hai nữa

Tổng quan

5/5 - (183 bình chọn)

Vòng bi SD 538- www.vongbigoido.net – Hotline 0918 559 817  tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ cân chỉnh, lắp ráp, bơm mỡ… giúp vòng bi có tuổi thọ sử dụng cao.

Vòng bi SD 538 Chúng tôi cung cấp rất nhiều thương hiệu Sản xuất gối hai nữa

Các Thương hiệu SKF, NTN, NSK, FAG, KYS, LAS, NET, MSB, GLH….. tồn tại trên 100 năm, được kiểm chứng về chất lượng vòng bi gối đỡ hai nữa ,

về độ bền, trong các vị trí khắc nghiệt

Vòng bi SD 538 là một dạng gối 2 mãng ghép lại chịu tải lớn, chịu lực

Liên hệ với chúng tôi qua FANPAGE – Gối đỡ Vòng bi SNL, SN, SNU, SNG

1. Các mã hàng có kết cấu tương đương Vòng bi SD 538

Gối hai nữa SKF SN 526, GỐI ĐỠ SKF SN 526, BẠC ĐẠN SKF SN 526, Ổ BI SKF SN 526,
Gối hai nữa SKF SN 528, GỐI ĐỠ SKF SN 528, BẠC ĐẠN SKF SN 528, Ổ BI SKF SN 528,
Gối hai nữa SKF SN 530, GỐI ĐỠ SKF SN 530, BẠC ĐẠN SKF SN 530, Ổ BI SKF SN 530,
Gối hai nữa SKF SNL 532, GỐI ĐỠ SKF SNL 532, BẠC ĐẠN SKF SNL 532, Ổ BI SKF SNL 532,
Gối hai nữa SKF SN 532, GỐI ĐỠ SKF SN 532, BẠC ĐẠN SKF SN 532, Ổ BI SKF SN 532,
Gối hai nữa SKF SD 534, GỐI ĐỠ SKF SD 534, BẠC ĐẠN SKF SD 534, Ổ BI SKF SD 534,
Gối hai nữa SKF SD 536, GỐI ĐỠ SKF SD 536, BẠC ĐẠN SKF SD 536, Ổ BI SKF SD 536,
Gối hai nữa SKF SD 538, GỐI ĐỠ SKF SD 538, BẠC ĐẠN SKF SD 538, Ổ BI SKF SD 538,
Gối hai nữa SKF SD 540, GỐI ĐỠ SKF SD 540, BẠC ĐẠN SKF SD 540, Ổ BI SKF SD 540,
Gối hai nữa SKF SD 544, GỐI ĐỠ SKF SD 544, BẠC ĐẠN SKF SD 544, Ổ BI SKF SD 544,
Gối hai nữa SKF SD 548, GỐI ĐỠ SKF SD 548, BẠC ĐẠN SKF SD 548, Ổ BI SKF SD 548,
Gối hai nữa SKF SD 552, GỐI ĐỠ SKF SD 552, BẠC ĐẠN SKF SD 552, Ổ BI SKF SD 552,

2. Catalogue gối đỡ vòng bi dạng hai nữa -Vòng bi SD 538

Hình 1 :Gối đỡ 2 nữa Sn , snl, snu Bãn vẽ

Hình 2: Bảng tra thông số kỹ thuật gối đỡ SNU, SNL, SNG, SN

Bảng tra thông số kỹ thuật gối đỡ SNU, SNL, SNG, SN

3. Giảm giá sốc các sản phẩm gối bi 2 nữa – Vòng bi SD 538

GỐI BI SNL 532, GỐI ĐỠ Ổ BI SNL 532, GỐI ĐỠ VÒNG BI SNL 532, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SNL 532,
GỐI BI SN 532, GỐI ĐỠ Ổ BI SN 532, GỐI ĐỠ VÒNG BI SN 532, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SN 532,
GỐI BI SD 534, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 534, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 534, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 534,
GỐI BI SD 536, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 536, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 536, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 536,
GỐI BI SD 538, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 538, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 538, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 538,
GỐI BI SD 540, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 540, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 540, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 540,
GỐI BI SD 544, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 544, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 544, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 544,
GỐI BI SD 548, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 548, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 548, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 548,
GỐI BI SD 552, GỐI ĐỠ Ổ BI SD 552, GỐI ĐỠ VÒNG BI SD 552, GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN SD 552,