Bạc đạn hộp số

Bạc đạn hộp số

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bạc đạn hộp số (Vòng bi hộp số) – Liên hệ 0918 559 817 – www.vongbigoido.net

 1. Kết cấu của Bạc đạn hộp số

Vòng bi hộp số  chia ra thành hai dạng

  • Được cấu tạo từ hai vòng bi rời Lắp vào trục lệch tao thành vòng bi chuyển đông lệch tâm
  • Được cấu tạo từ một vòng bi lắp vào cục lệch cũng tạo thành vòng bi lệch tâm.

Hình ảnh minh họa

Bạc đạn lệch tâm

Vòng bi lệch tâm thường không có ca ngoài, các viên bi tiếp xúc trực tiếp vào đĩa hộp số tạo nên chuyển động

Hình ảnh vòng bi khi chưa lắp vào trục lệch

Hình 2

2. Cơ chế vận hành của Bạc đạn hộp số

  • Bạc đạn hộp số chuyển động được hai chiều
  • Không có ca ngoài , bi tiếp xúc trực tiếp vào đĩa hộp số
  • Có nhiều độ lệch khác nhau trên một chủng loại vòng bi
  • Có nhiều hảng sản xuất khác nhau
  • Đối với những vòng bi bể nát, mất mã số , không xác định được độ lệch Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn