Gối đỡ TIMKEN

Gối đỡ TIMKEN

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Gối đỡ TIMKEN – Vòng bo bạc đạn TIMKEN (U.S.A) liên hệ 0918 559 817 – www.vongbigoido.net

1. Giới thiệu thương hiệu TIMKEN – Gối đỡ TIMKEN

Timken R&D hơn 120 năm kinh nghiệm xuyên ngành và kiến thức chuyên sâu là vô song trong ngành chế tạo vòng bi.

Chúng tôi thiết kế các giải pháp giúp thế giới luôn vận động.

Bằng cách cung cấp các sản phẩm vòng bi và Gối đỡ USA TIMKEN và dịch vụ để duy trì hoạt động của thiết bị, máy móc và phương tiện trên thế giới.

Ở mọi nơi từ NASCAR® đến NASA.

2. Kho hàng

Kho 4