Bạc đạn lệch tâm

Bạc đạn lệch tâm

Hiển thị 1–75 của 464 kết quả

Bạc đạn lệch tâm – Nhà cung cấp hàng đầu vòng bi hộp số-www.vongbigoido.net, Hotline 0918 559 817

1. Bạc đạn lệch tâm là gì?

là một dạng vòng bi được gắn vào trục lệch để tao nên chuyển đông lệch so với tâm.

Vòng bi lẹch tâm thường sử dụng nhiều trong việc chế tạo hộp số giảm tốc

2. Cấu tạo vòng bi lệch tâm.

  • Gồm hai vòng bi rời lắp vào một trục lệch
  • Vòng bi thường không có ca ngoài
  • chuyển động được 2 chiều
  • Với một loại vòng bi nhưng với nhiều độ lêch khác nhau

Hình ảnh